UVOD U SOCIJALNI DIJALOG

Advertisement
KONKURSI PDF Ispis E-mail
Ocjena: / 59
LošeOdlično 
admin   
Srijeda, 17 August 2011

Javne predškolske ustanove i osnovne škole na području Kantona Sarajevo imaju obavezu da, u skladu sa članom 75. Zakona o osnovnom obrazovanju i odgoju, članom 3. Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo i članom 8. Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja u Kantonu Sarajevo, ispune određene preduslove za pokretanje postupka prijema u radni odnos zaposlenika putem javnog konkursa, a jedan od njih je da, osim zakonom utvrđenih načina objavljivanja javnih konkursa, direktor ustanove je istovremeno obavezan tekst javnog konkursa dostaviti Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo radi objavljivanja na službenoj internet stranici Ministarstva uz obaveznu naznaku datuma isteka roka za prijavu na javni konkurs.

Javne konkurse za radna mjesta u javnim predškolskim ustanovama i osnovnim školama na području Kantona Sarajevo možete pronaći na službenoj internet stranici Ministarstva http://mon.ks.gov.ba/aktuelno/konkursi kao i na http://www.job.ba/ .

Javni konkursi za radna mjesta u javnim predškolskim ustanovama i osnovnim školama na području Kantona Sarajevo se provode u skladu sa Pravilnikom sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo i tumačenjima Pravilnika, a iste možete preuzeti ovdje:
 

Informacije o svim javnim konkursima koji se objavljuju širom BiH, možete pronaći na:

www.konkursi.bih5.net

 


 A R H I V A   K O N K U R S A


 - Osnovna škola "Džemaludin Čaušević" (krajnji rok prijave 26.10.2012. g.)

- Željeznički školski centar

- Deveta osnovna škola (krajnji rok prijave 18.10.2012.g.)

- Osnovna škola "Velešićki heroji" (objavljeno 05.10.2012. g.)

 

- Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije (objavljeno 29.09.2012. g)

- Gimnazija Obala (objavljeno 27.09.2012. god.)

- Prva gimnazija (objavljeno 26.09.2012. godine)

- Gimnazija Dobrinja

- Srednja muzička škola (objavljeno 13.09.2012. g.)

- Treća osnovna škola (Izmjena javnog konkursa 25.09.2012. g)

 

 

 - Srednja muzička škola (objavljeno 13.09.2012. g.)

- Treća osnovna škola

- Osma osnovna škola "Amer Ćenanović" (objavljeno 01.09.2012. g)

 - OŠ "Mehmedalija Mak Dizdar" (objavljeno 31.08.2012. g.)

 

- OŠ "Hrasno" (objavljeno 28.08.2012. g

- OŠ "Mirsad Prnjavorac" (objavljeno 27.08.2012. g)

- OŠ "Vrhbosna" (objavljeno 25.08.2012. g)

- Peta gimnazija (objavljeno 25.08.2012. god.)

-OŠ "Safvet-beg Bašagić" (objavljeno 25.08.2012. g)

- OŠ "Meša Selimović"  - Poništenje konkursa (objavljeno 25.08.2012. g)

- OŠ "Malta"  - Ispravka teksta konkursa (objavljeno 25.08.2012. g)

OŠ "Čengić Vila I"(objavljeno 25.08.2012. g)

- OŠ "Saburina" (objavljeno 24.08.2012. g)

 - Centar za slijepu i slabovidnu djecu (objavljeno 23.08.2012. g)

- Srednja medicinska škola Bjelave (objavljeno 23.08.2012. g)

 - OŠ "Grbavica 2" (objavljeno 23.08.2012. g)

- OŠ "Osman Nuri Hadžić" (objavljeno 23.08.2012. g)

- OŠ "Alija Nametak" (objavljeno 22.08.2012. g)

- OŠ "Meša Selimović" (objavljeno 20.08.2012. g)

- OŠ "Nafija Sarajlić" (objavljeno 20.08.2012. g)

- OŠ "Edhem Mulabdić" (objavljeno 20.08.2012. g)

- Druga osnovna škola (objavljeno 18.08.2012. g)

- OŠ "Aleksa Šantić" (objavljeno 18.08.2012. g)

- OŠ "Hašim Spahić"  - Konkurs za uposlenike  - Konkurs za direktora/icu (objavljeno 18.08.2012. g)

- Deseta osnovna škola  - Konkurs za uposlenike  - Konkurs za direktora/icu (objavljeno 18.08.2012. g)

 - OŠ "Srednje" (objavljeno 18.08.2012. g)

- OŠ "6. mart" (objavljeno 18.08.2012. g)

- OŠ "Zaim Kolar" (objavljeno 18.08.2012. g)

- OŠ "Hasan Kaimija" (objavljeno 18.08.2012. g)

- Sedma osnovna škola (objavljeno 17.08.2012. g)

- Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn (objavljeno 17.08.2012. g)

 

- Srednja trgovačka škola (objavljeno 17.08.2012. g)

- OŠ "Vladislav Skarić" (objavljeno 17.08.2012. g )

- Šesta osnovna škola (objavljeno 17.08.2012. g)

- OŠ "Porodice ef. Ramić" (objavljeno 17.08.2012.g)

- OŠ "Čengić Vila I" (objavljeno 17.08.2012. g)

- Srednja mašinska tehnička škola (objavljeno 16.08.2012. g)

- OŠ "Džemaludin Čaušević" (objavljeno 16.08.2012. g)

 - OŠ "Velešićki heroji" (objavljeno 16.08.2012. g)

- Peta osnovna škola (objavljeno 16.08.2012. g)

- Srednja škola primijenjenih umjetnosti (objavljeno 16.08.2012. g)

- OŠ "Kovačići" (objavljeno 16.08.2012. g)

- Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje (objavljeno 16.08.2012.) 

- OŠ "Fatima Gunić" (objavljeno 16.08.2012. g)

- Prva bošnjačka gimnazija (objavljeno 16.08.2012. g)

- Prva osnovna škola (objavljeno 16.08.2012. g)

 - Osnovna muzička škola Ilidža (objavljeno 15.08.2012. g)

- Željeznički školski centar (objavljeno 15.08.2012. g)

- Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti (objavljeno 15.08.2012. g)

- Srednja ugostiteljsko-turistička škola (objavljeno 15.08.2012. g)

- OŠ "Zajko Delić"  - konkurs za prijem zaposlenika  - konkurs za direktora/icu (objavljeno 15.08.2012.)

- Centar Vladimir Nazor (objavljeno 15.08.2012. g)

- OŠ "9. maj" (objavljeno 15.08.2012. g)

- OŠ "Silvije Strahimir Kranjčević" (objavljeno 15.08.2012. g)

- Treća osnovna škola (objavljeno 15.08.2012. g)

- Gimnazija Obala (objavljeno 14.08.2012. g)

- OŠ "Hilmi ef. Šarić" (objavljeno 14.08.2012. g)

- OŠ "Šejh Muhamed ef. Hadžijamaković" (objavljeno 14.08.2012. g)

- Srednjoškolski centar ILIJAŠ (objavljeno 14.08.2012. g)

- OŠ "Podlugovi" (objavljeno 14.08.2012. g)

- Osnovna muzička škola "Mladen Pozajić" (objavljeno 14.08.2012. g)

- Osma osnovna škola "Amer Ćenanović" (objavljeno 14.08.2012. g)

- OŠ "Malta" (objavljeno 14.08.2012. g)

 - Prva gimnazija (objavljeno 13.08.2012. g)

- OŠ "Ćamil Sijarić" (objavljeno 12.08.2012. g)

- Četvrta gimnazija (objavljeno 12.08.2012. g)

- Četvrta osnovna škola (objavljeno 12.08.2012. g)

- OŠ "Vrhbosna" (objavljeno 12.08.2012. g)

- Osnovna muzička i baletska škola " Novo Sarajevo" (objavljeno 11.08.2012. g)

- OŠ "Mehmed beg Kapetanović Ljubušak" (objavljeno 11.08.2012.)

- Srednja ekonomska škola (objavljeno 11.08.2012. g.)

- OŠ "Mula Mustafa Bašeskija" (objavljeno 11.08.2012.)

- Srednja zubotehnička škola (objavljeno 11.08.2012. g.)

- OŠ "Izet Šabić" (objavljeno 11.08.2012. g.)

- OŠ "Pofalići"  (objavljeno 11.08.2012. g.)

- OŠ "Behaudin Selmanović" (objavljeno 11.08.2012. g)

- OŠ "Hamdija Kreševljaković" (objavljeno 11.08.2012. g.)

- OŠ "Osman Nakaš" (objavljeno 10.08.2012. g.)

- OŠ "Avdo Smailović" (objavljeno 10.08.2012. g.)

- Srednja muzička škola (objavljeno 09.08.2012. g.)

- Srednja elektrotehnička škola (objavljeno 09.08.2012. g.)

- Srednja građevinsko-geodetska škola (objavljeno 09.08.2012. g.)

- OŠ "Hasan Kikić" (objavljeno 09.08.2012. g.)

- Srednja škola metalskih zanimanja (objavljeno 09.08.2012. g.)

- Deveta osnovna škola (objavljeno 09.08.2012. g.)

- Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju (objavljeno 09.08.2012. g.)

- Srednja medicinska škola JEZERO (objavljeno 08.08.2012. g)

- Srednjoškolski centar Hadžići (objavljeno 08.08.2012. g.)

- OŠ "Dobroševići (objavljeno 08.08.2012. g.)

- OŠ "Mirsad Prnjavorac"   - Konkurs za prijem uposlenika   - Konkurs za direktora/icu (objavljeno 08.08.2012. g.)

OŠ "Musa Ćazim Ćatić"

 Konkursi za radna mjesta u školskoj 2011/2012. godini objavljeni u sljedećim školskim ustanovama Kantona Sarajevo

JU OŠ "Kovačići" (Krajnji rok prijave 01.09.2011. god.)
 
- JU Četvrta gimnazija (Krajnji rok prijave 31.08.2011. god.)
 
- JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola (Krajnji rok prijave 31.08.2011. god.)
 
- JU OŠ "Srednje" (Krajnji rok prijave 31.08.2011. god.)
 
 
 
- JU OŠ "Podlugovi" (Krajnji rok prijave 31.08.2011. god.)
 
- JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju (Krajnji rok prijave 31.08.2011. god.)
 
- Prva bošnjačka gimnazija (Krajnji rok prijave 30.08.2011. god.)
 
- JU OŠ "Mehmedalija Mak Dizdar" (Krajnji rok prijave 30.08.2011. god.)
 
- JU OŠ "Hasan Kikić" (Krajnji rok prijave 30.08.2011. god.)
 
 
- JU Elektrotehnička škola za energetiku (Krajnji rok prijave 29.08.2011. god.)
 
- JU Srednja škola metalskih zanimanja (Krajnji rok prijave 29.08.2011. god.)
 
- JU Srednja zubotehnička škola (Krajnji rok prijave 29.08.2011. god.)
 
- JU Srednja mašinska tehnička škola (Krajnji rok prijave 29.08.2011. god.)
 
JU OŠ "Alija Nametak" (Krajnji rok prijave 29.08.2011. god)
  
 
- JU Centar "Vladimir Nazor" (Krajnji rok prijave 28.08.2011. god.)
 
- JU Prva gimnazija (Krajnji rok prijave 28.08.2011. god.)
 
- JU Osnovna muzička škola Ilidža (Krajnji rok prijave 28.08.2011. god.)
 
- JU OŠ "9. maj" (Krajnji rok prijave 27.08.2011. god.)
 
- JU OŠ "Grbavica II" (Krajnji rok prijave 27.08.2011. god)
 
- JU Srednja trgovačka škola (Krajnji rok prijave 27.08.2011. god.)
  
 
- JU Srednja muzička škola (Krajnji rok prijave 26.08.2011. god.)
 
- JU OŠ "Safvet beg Bašagić" (Krajnji rok prijave 26.08.2011. god.)
 
- JU OŠ "Velešićki heroji" (Krajnji rok prijave 26.08.2011. god.)
 
- JU OŠ "Ćamil Sijarić" (Krajnji rok prijave 25.08.2011. god.)
 
- JU OŠ "Mula Mustafa Bašeskija" (Krajnji rok prijave 26.08.2011. god.)
 
- JU OŠ "Nafija Sarajlić" (Krajnji rok prijave 26.08.2011. god.)
 
- JU OŠ "Hašim Spahić" (Krajnji rok prijave 26.08.2011. god.)
 
- JU OŠ "Čengić Vila I" (Krajnji rok prijave 26.08.2011. god.)
 
- JU Osma osnovna škola (Krajnji rok prijave 26.08.2011. god.)
 
- JU OŠ "Džemaludin Čaušević" (Krajnji rok prijave 26.08.2011. god.)
 
- JU OŠ "Porodice ef. Ramić" (Krajnji rok prijave 26.08.2011.god)
 
- JU OŠ "Osman Nakaš" (Krajnji rok prijave 25.08.2011. god.)
 
- JU OŠ "Sokolje" (Krajnji rok prijave 25.08.2011. god.)
 
- JU Peta osnovna škola (Krajnji rok prijave 25.08.2011. god.)
 
 
- JU OŠ "Malta" (Krajnji rok prijave 25.08.2011. god.)
 
- JU Šesta osnovna škola (Krajnji rok prijave 25.08.2011. god.)
 
- JU OŠ"Zajko Delić" (Krajnji rok prijave 25.08.2011. god.)
 
- JU OŠ "Čengić Vila I" (Krajnji rok prijave 25.08.2011. god.)
 
- JU OŠ "Hasan Kaimija" (Krajnji rok prijave 25.08.2011. god.)
 
- JU OŠ "Fatima Gunić" (Krajnji rok prijave 25.08.2011.god.)
 
- JU OŠ "Vladislav Skarić" (Krajnji rok prijave 25.08.2011. god.)
 
- JU OŠ "Silvije Strahimir Kranjčević" (Krajnji rok prijave 25.08.2011. god.)
 
 - JU Prva osnovna škola (Krajnji rok prijave 24.08.2011. god.)
 
- JU OŠ "Hilmi ef. Šarić" (Krajnji rok prijave 24.08.2011. god.)
 
- JU OŠ "Izet Šabić" (Krajnji rok prijave 24.08.2011. god.)
 
- JU OŠ "Avdo Smailović" (Krajnji rok prijave 24.08.2011. god.)
 
- JU OŠ "Mehmedalija Mak Dizdar" (Krajnji rok prijave 24.08.2011. god.)
 
- JU OŠ "Musa Ćazim Ćatić" (Krajnji rok prijave 22.08.2011. god.)
 
- JU OŠ "Edhem Mulabdić" (Krajnji rok prijave 22.08.2011. god)
 
- JU OŠ "Aleksa Šantić" (Krajnji rok prijave 21.08.2011. god)
 
- JU OŠ "Mirsad Prnjavorac"  (Krajnji rok prijave 20.08.2011.god.)

- JU Osnovna muzička i baletska škola "Novo Sarajevo" (Krajnji rok prijave 22.08.2011. god.)

- JU Osnovna muzička škola "Mladen Pozajić" (Krajnji rok prijave 22.08.2011. god.)

- JU OŠ "Safvet-beg Bašagić" (Krajnji rok prijave 20.08.2011. god.)

- JU OŠ "Zahid Baručija" (Krajnji rok prijave 23.08.2011. god. )

- JU OŠ "Behaudin Selmanović" (Krajnji rok prijave 22.08.2011. god.)

- JU OŠ "Šejh Muhamed ef. Hadžijamaković" (Krajnji rok prijave 21.08.2011. god)

- JU Srednja ekonomska škola (Krajnji rok prijave 20.08.2011. god.)

- JU Srednja elektrotehnička škola (Krajnji rok prijave 19.08.2011. god.)

Prijave na konkurs sa traženom dokumentacijom se predaju u školskoj ustanovi koja je raspisala konkurs !!!

 

(objavljeno na web MONKS stranici 15.08.2011. godine)

 

Zadnja Promjena ( Nedjelja, 10 August 2014 )
 

V KONGRES

PETICIJA

PROGRAM RADA KO

PRATITE NAS NA FB:

DESIGN AND COPYRIGHT SSOOIO F BiH - KO SSOOIO KS