UVOD U SOCIJALNI DIJALOG

Advertisement
DOKUMENTI PDF Ispis E-mail
Ocjena: / 123
LošeOdlično 
admin   
Četvrtak, 01 Oktobar 2009

DOKUMENTI - UVOD U SOCIJALNI DIJALOG U OBLASTI ŠKOLSTVA 

DOKUMENTI - ZAKONI I PODZAKONSKA AKTA IZ OBLASTI RADNIH ODNOSA


DOKUMENTI - SAMOSTALNI SINDIKAT OSNOVNOG OBRAZOVANJA I ODGOJA F BiH


DOKUMENTI - KANTONALNO POVJERENIŠTVO SAMOSTALNOG SINDIKATA OSNOVNOG OBRAZOVANJA I ODGOJA F BIH - KANTONALNI ODBOR SSOOiO KANTONA SARAJEVO


DOKUMENTI - SINDIKALNE PODRUŽNICE SAMOSTALNOG SINDIKATA OSNOVNOG OBRAZOVANJA I ODGOJA F BiH - KANTONALNI ODBOR SSOOiO KANTONA SARAJEVO 

DOKUMENTI - ZAKONI I PODZAKONSKA AKTA O PREDŠKOLSKOM I OSNOVNOM ODGOJU I OBRAZOVANJU


DOKUMENTI - TEHNOLOŠKI VIŠAK U OSNOVNIM ŠKOLAMA, KAO JAVNIM USTANOVAMA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO


Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, a u skladu sa Pravilnikom sa kriterijima za iskazivanje prestanka potreba za zaposlenicima koji su djelimično ili potpuno ostali bez radnih zadataka i postupak popune upražnjenih radnih mjesta u osnovnim i srednjim školama, kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevom, dostavilo nam je danas, 02.08.2012. godine, zvanične liste i dopise koji su dostavljeni srednjim školama .
 
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo dostavilo je našem sindikatu zvanične liste i dopise osnovnim školama dana 31.07.2012.godine i to:

Komisija za evidentiranje i zbrinjavanje zaposlenika za čijim radom je prestala potreba u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo utvrdila je:
  • Tabela 4a_TV_OS_2012_2013 23 07 2012  (zbirna rang-lista zaposlenika osnovnih škola za čijim je angažovanjem prestala potreba, za svaki nastavni predmet/grupu predmeta/radno mjesto za osnovne škole u školskoj 2012/2013. godini
  • Tabela 5a_KP_OS_2012_2013 23 07 2012   (zbrina rang-lista iskazanih kadrovskih potreba za zaposlenicima u osnovnim školama u školskoj 2012/2013. godini)
  • Tabela 6_PM_OS_2012_2013 23 07 2012   (prijedlog ministru za raspoređivanje zaposlenika na poslove i zadatke koji odgovaraju njegovoj stručnoj spremi u drugoj odgojno-obrazovnoj ustanovi, javnoj ustanovi, odnosno javnom preduzeću koje se finansira iz Budžeta Kantona Sarajevo u školskoj 2012/2013. godini)
  • Tabela 8a_NN_OS_2012_2013 23 07 2012 (zbirnu listu zaposlenika osnovnih škola sa nepunom nastavnom normom koji su više od pet godina bili u radno-pravnom statusu na neodređeno vrijeme, za svaki nastavni predmet/radno mjesto u školskoj 2012/2013. godini)
  • Tabela 10a_OV_2012_2013 23 07 2012   (zbirna lista zaposlenika osnovnih škola na području Kantona Sarajevo koji su danom stupanja Pravilnika zatečeni u radno-pravnom statusu na određeno vrijeme)   

Za preuzimanje sadržaja: Kliknuti na PDF sliku, te izabrati opciju "Download Now" (kao na slici),

 

 Odaberite opciju "LOGIN" , te izvršiti logiranje tako što u polje E-Mail ukucajte: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript i u polje password ukucajte: sindikat2012

 

sačekajte 20 sekundi, izabrati opciju "Download file now"


DOKUMENTI - Podaci o zaposlenicima za čijim je angažovanjem djelimično ili potpuno prestala potreba i liste upražnjenih radnih mjesta za koja treba raspisati konkurs u školskoj 2011/2012. godiniKomisija za evidentiranje i zbrinjavanje zaposlenika za čijim radom je prestala potreba u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo utvrdila je:
  • Tabela 4a ZRLZ OS 2011 2012     (zbirna rang-lista zaposlenika osnovnih škola za čijim je angažovanjem prestala potreba, za svaki nastavni predmet/grupu predmeta/radno mjesto za osnovne škole u školskoj 2011/2012. godini)
  • Tabela 5a ZRLZKP OS 2011 2012  (zbrina rang-lista iskazanih kadrovskih potreba za zaposlenicima u osnovnim školama u školskoj 2011/2012. godini)
  • Tabela 6 PMRZ OS 2011 2012  (prijedlog ministru za raspoređivanje zaposlenika na poslove i zadatke koji odgovaraju njegovoj stručnoj spremi u drugoj odgojno-obrazovnoj ustanovi, javnoj ustanovi, odnosno javnom preduzeću koje se finansira iz Budžeta Kantona Sarajevo u školskoj 2011/2012. godini)
  • Tabela 8a ZRLZ NNN OS 2011 2012  (zbirna lista zaposlenika osnovnih škola sa nepunom nastavnom normom koji su više od pet godina bili u radno-pravnom statusu na neodređeno vrijeme, za svaki nastavni predmet/radno mjesto u školskoj 2011/2012. godini)
  • Tabela 10a ZRLZ OV OS 2011 2012  (zbirna lista zaposlenika osnovnih škola na području Kantona Sarajevo koji su danom stupanja Pravilnika zatečeni u radno-pravnom statusu na određeno vrijeme)      
Zadnja Promjena ( Utorak, 02 Decembar 2014 )
 

V KONGRES

PETICIJA

PROGRAM RADA KO

PRATITE NAS NA FB:

DESIGN AND COPYRIGHT SSOOIO F BiH - KO SSOOIO KS